Ολόκληρη η ΚΥΑ(ΚοινήΥπουργικήΑπόφαση)για την απόσυρση.


ΠΡΟΣΟΧΗ η απόσυρση δεν έχει ξεκινήσει
ακόμα!!!
Πρέπει η ΚΥΑ να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως(ΦΕΚ)για να
ενεργοποιήθεί το μέτρο
KYA 23/9/09