Τον λογαριασμό του μνημονίου στέλνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Τον λογαριασμό του μνημονίου ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με το νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ, το οποίο (τελικό κείμενο) κατέθεσε η υπουργός κ. Κατερίνα Μπατζελή στη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής, δηλαδή λίγο πριν κλείσει η το Κοινοβούλιο για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Κομβικό σημείο του νομοσχεδίου είναι ότι σταματά ο κρατικός προϋπολογισμός να χρηματοδοτεί τον ΕΛΓΑ, ενώ σταματά το Ελληνικό Δημόσιο να θέτει υπό την εγγύησή του τα δάνεια που συνάπτει ο οργανισμός.

Αυτό σημαίνει ότι στο εξής, τα έσοδα του ΕΛΓΑ θα πρέπει να ισοσκελίζονται με τα έξοδα, δηλαδή όσες είναι οι εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων, τόσες θα είναι οι αποζημιώσεις. Για τον λόγο αυτό κι επειδή ουδείς μπορεί να προεικάσει πόσες θα είναι οι ζημιές κάθε χρόνο, ο ΕΛΓΑ δεν θα δίνει αποζημιώσεις στους αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά... προκαταβολές. Στο τέλος κάθε χρόνου θα γίνεται η εκκαθάριση: αν οι αποζημιώσεις είναι ίσες ή μικρότερες από τα έσοδα, τότε θα δίνονται κανονικά στους δικαιούχους. Αν, όμως, είναι μεγαλύτερες, τότε θα γίνεται «οριζόντια, συμμετρική και αναλογική μείωση των αποζημιώσεων».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, τα έσοδα από την υποχρεωτική ειδική εισφορά στον ΕΛΓΑ υπολογίζονται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Άρα, στο ποσό αυτό θα περιορίζονται και οι αποζημιώσεις, οι οποίες, πάντως, τα τελευταία χρόνια είναι κατά πολύ περισσότερες.

Ουσιαστικά, με το νομοσχέδιο ωθούνται οι αγρότες να πληρώνουν πολύ μεγαλύτερες εισφορές αν θέλουν να προσβλέπουν σε άξιες λόγου αποζημιώσεις. Αυτό ισχύει κυρίως για τους παραγωγούς περιοχών που παθαίνουν κάθε χρόνο ζημιές, οι οποίοι θα παίρνουν κυριολεκτικά «ψιλά» αν δεν πληρώνουν μεγαλύτερες εισφορές κι αν δεν ενταχθούν στην πρόσθετη ασφάλιση.
almyrosinfo

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Όλοι ανεξαιρέτως οι αγρότες υποχρεούνται να καταβάλλουν την υποχρεωτική ειδική εισφορά σε ποσοστό
- 4% για τη φυτική παραγωγή (3% σήμερα) εκτός από τις ελιές που παραμένει στο 3%,
- 0,75% για τη ζωϊκή παραγωγή (από 0,50% σήμερα)
- και 0,50% για τα φυτικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η εισφορά θα μπορεί να αυξάνεται στις καλλιέργειες που, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, παθαίνουν συχνότερα ζημιές.

Από εκεί και μετά θεσπίζεται η γενική εισφορά σε όλους τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, όπως επίσης και στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που αποκτούν έσοδα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό εισφοράς ανέρχεται στο 2% επί τους αγροτικού εισοδήματος (τα έσοδα από τη γενική εισφορά υπολογίζονται σε 10 εκατ. ευρώ ετησίως και προφανώς θα καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ).

Υπάρχουν κι άλλες δύο εισφορές: η πρόσθετη και η προαιρετική. Η προαιρετική αφορά την κάλυψη των κινδύνων που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική. Η πρόσθετη θα αφορά τη μείωση του ελάχιστου ποσοστού ζημιάς στις καλλιέργειες στις οποίες ορίζεται υψηλό όριο απαλλαγής για την καταβολή αποζημίωσης.

Το ποσοστό απαλλαγής σήμερα είναι 20%. Το καινούργιο ποσοστό θα καθορισθεί από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, στις καλλιέργειες όμως που υφίστανται συχνά ζημιές θα είναι μεγαλύτερο. Αν θέλει ο αγρότης να το μειώσει, θα πρέπει να κάνει πρόσθετη ασφάλιση.

Με άλλα λόγια, οι αγρότες που παθαίνουν συχνά ζημιές θα πρέπει να σκεφθούν πολύ σοβαρά να προχωρήσουν σε ενεργητική προστασία της παραγωγής τους, η οποία θα εξακολουθεί να επιδοτείται από το κράτος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλλουν πολύ υψηλά ασφάλιστρα για να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους.

Σημειώνεται ότι ο αγρότης θα μπορεί να κάνει την πρόσθετη και προαιρετική ασφάλισή του και σε ιδιωτικές ή συνεταιριστικές εταιρίες, ενώ θα μπορεί να παίρνει και επιχορήγηση από την ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι βάσει του νομοσχεδίου το ποσοστό απαλλαγής θα υπολογίζεται ανά αγροτεμάχιο και όχι στο σύνολο της έκτασης του αγρότη όπως είπε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου η κα Κατερίνα Μπατζελή.

Οι εισφορές θα υπολογίζονται επί την ασφαλιζόμενη παραγωγή, που με τη σειρά της θα υπολογίζεται με βάση το είδος της καλλιέργειας, τη μέση παραγωγή ανά νομό και την τιμή. Αντίστοιχα θα υπολογίζεται και για τους κτηνοτρόφους (αριθμός ζώων, αξία ζωϊκού κεφαλαίου).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν θα δικαιούται αποζημίωσης ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος που δεν θα πληρώσει την εισφορά. Σε περίπτωση που ο αγρότης δεν μπορεί να καταβάλλει την εισφορά, μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα στον ΕΛΓΑ να την εισπράξει από τα χρήματα που αναμένει να λάβει εντός του έτους είτε από επιδοτήσεις είτε από την πώληση των προϊόντων του. Αν παρ’ όλα αυτά, ο ΕΛΓΑ δεν μπορέσει να εισπράξει το σύνολο ή ένα μέρος της οφειλής, θα βεβαιώνει την οφειλή στην οικεία ΔΟΥ του αγρότη για να την εισπράξει μέσω των διαδικασιών είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Καταβάλλοντας την εισφορά στον ΕΛΓΑ, ο αγρότης θα αποκτά ασφαλιστική ενημερότητα ισχύος ενός έτους. Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα ο αγρότης δεν θα μπορεί να βγάλει άδεια λαϊκής αγοράς και άδεια κυκλοφορίας αγροτικού οχήματος αλλά ούτε να λαμβάνει καλλιεργητικό δάνειο από την τράπεζα.

ΙΔΙΩΤΕΣ


Εκτιμήσεις ζημιών θα κάνουν γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπονίας του ΕΛΓΑ, του Δημόσιου Τομέα, της Αγροτικής τράπεζας αλλά και οργανισμών του Δημοσίου. Σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών, το έργο της εκτίμησης μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες, που θα έχουν σχετική πιστοποίηση.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο,
-Καταργείται η ευνοϊκή διάταξη για καταβολή μειωμένης κατά 25% της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ κτηνοτρόφων που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
-Καταργείται η ευνοϊκή διάταξη για προσαύξηση κατά 25% της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ σε κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών των οποίων το ζωϊκό κεφάλαιο υποστεί ζημιές.
-Καταργούνται οι υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ σε φτωχά αγροτόπαιδα που περνούν στο πανεπιστήμιο.
-Ρυθμίζονται οι οφειλές στον ΕΛΓΑ μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Σε περίπτωση που το ποσό της οφειλής καταβληθεί εφάπαξ, διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Εάν καταβληθεί σε δόσεις (κατ’ ανώτερο 48 δόσεις αξίας όχι μικρότερης των 200 ευρώ η καθεμιά), τότε τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις περιορίζονται στο μισό.
-Το ανώτερο ποσό αποζημίωσης ανά δικαιούχο κατ’ έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
- Τα ΠΣΕΑ μεταφέρονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-Σταματά τελείως η χρηματοδότηση από τον ΕΛΓΑ προς τη ΓΕΣΑΣΕ και τη ΣΥΔΑΣΕ (υπολογίζεται σε 1 εκατ. ευρώ ετησίως).
Ασφαλιζόμενοι
κίνδυνοι
Καλύπτονται από την υποχρεωτική ειδική εισφορά

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

- Παγετός
- Χαλάζι
- Ανεμοθύελλα
- Πλημμύρα
- Καύσωνας και ηλικιακή ακτινοβολία
- Χιόνι
- Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
- Ζημιές από θάλασσα
- Ζημιές από αρκούδα
- Ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR
- Ζημιές από άγρια κουνέλια στη φυτική παραγωγή της Λήμνου
- Επιφυτείες και κάθε είδους και αιτίας καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων στον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
-Πλημμύρα
-Ανεμοθύελλα
-Υπερβολικό ψύχος
-Χιόνι
Χαλάζι
-Υψηλές θερμοκρασίες
-Καθίζηση εδάφους
-Κεραυνός
-Πυρκαγιά από ανωτέρα βία
-Ζημιά από άγρια ζώα
-Νόσοι επιζωοτικής μορφής
-Παθολογικές καταστάσεις τοκετού
-Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή, ειλεός και κατάγματα βοοειδών (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού).
Read more...