Η Γιάφκα!


την γελοιογραφία την είδαμε στο ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ