Ανώνυμοι και ...Επώνυμοι!


«Ολοι οι απλοί πολίτες διαθέτουν ονοματεπώνυμο, ωστόσο εάν διαπράξουν αδίκημα πάντα τιμωρούνται, διότι είναι και παραμένουν Ανώνυμοι.

Οι επώνυμοι κι οικονομικά ισχυροί έχουν κι αυτοί ονοματεπώνυμο, ωστόσο εάν διαπράξουν αδίκημα ΣΠΑΝΙΩΣ τιμωρούνται διότι παραμένουν πάντα Επώνυμοι.»
Ροΐδη Εμμονές
busy bee