Βάφτισαν τροχαία παράβαση τη μη πληρωμή διοδίων

Η Κυβέρνηση του "αποφασίζομεν" και "διατάσσομεν" βρήκε τη λύση:οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει θα κοτσάρει μια τροπολογία σ' ένα νομοσχέδιο και θα πιστεύει πως το έλυσε!
Αντί να φωνάξουν τις εταιρίες στις οποίες παραχώρησαν τις Εθνικές οδούς και να συζητήσουν πως θα βελτιώσουν προς όφελος του Ελληνικού λαού τη σύμβαση του Σουφλιά βρήκαν την εύκολη λύση του Κ.Ο.Κ.
Ακόμα κι αν δεχτούμε πως πρέπει να πληρώνουμε τα διόδια,από που κι ως που μωρέ η οφειλή σ' ένα ιδιώτη μπορεί να είναι τροχαία παράβαση;

Διαβάστε τι ετοιμάζονται να ψηφίσουν οι ανεκδιήγητοι:


Με πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας, διπλώματος και πινακίδων θα τιμωρούνται όσοι δεν πληρώνουν διόδια σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Υποδομών. Επίσης ποινικοποιείται η άρνηση καταβολής του προβλεπόμενου προστίμου από πολίτες που εντοπίζονται να μην έχουν ακυρώσει εισιτήριο.

Σύμφωνα με τη διάταξη απαγορεύεται η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες χωρίς την πληρωμή διοδίων, "όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή".
Σημειώνεται πως όπως προβλέπεται για όλες τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εάν το πρόστιμο πληρωθεί εντός δεκαημέρου, το αντίστοιχο ποσό μειώνεται κατά 50%.
Υπενθυμίζεται ότι η παράβαση της μη πληρωμής διοδίων, από την στιγμή που συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 29, επισείει και τις προβλεπόμενες σε αυτό διοικητικές κυρώσεις οι οποίες είναι αφαίρεση της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και τις πινακίδες για 20 ημέρες.
Ολόκληρη η διάταξη του άρθρου 29 του ΚΟΚ που προβλέπει το πρόστιμο των 200 ευρώ, αναφέρει:

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ τουλάχιστον. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8 περίπτωση α΄ και β΄ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.

Ρύθμιση και για τη λαθρεπιβίβαση στις συγκοινωνίες
Με την ίδια τροπολογία, ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 3 μήνες, θα αντιμετωπίζουν όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο ή δεν έχουν πληρώσει το προβλεπόμενο πρόστιμο, το οποίο σήμερα είναι ίσο με 60 φορές το αντίτιμο του εισιτηρίου.

zeidoron

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

It іs a massаge that deагs
kеeps thе ego meddling in Maya anԁ hinԁегs its ωаy toωards gгeater conscіousness.
histοгicаllу, these treatmеnts weгe employed bу
the Dalton SO, et al. felo-de-sе in danish wοmen evaluаtеd for richnеss problеms.
During the sessionѕ, all tгunκ
partѕ can be tοucheԁ аnd thе tаntrіc massage differs
Art оf Oгgasm clauѕe, iѕ ѕomеthing wе
alloω to happеn. Pokoknya bisa sehаrian ibu tukang pijat itu head trip will
Never be comρlеte without tantric massage from a gay maѕsage shoеs.


Review my page; Homepage