Πράσινη ανάπτυξη ή πράσινα άλογα;


Του Κώστα Μπατσή
Η νέα κυβέρνηση στηρίχτηκε και υποστηρίχτηκε, ορθά, για την πράσινη ανάπτυξη που ήταν μια από τις βασικές εξαγγελίες της.Όμως, πώς μπορούμε να μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη όταν το πιο απλό βήμα –η ανακύκλωση –δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα σε πολλές πόλεις και εν προκείμενω στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, στα Γιάννενα.Οι εκπαιδευτικοί κάνουν προσπάθειες να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους, που ανταποκρίνονται θετικά και με ενθουσιασμό, οικολογική συνείδηση, βοηθούμενοι μάλιστα και από αντίστοιχα κείμενα των σχολικών βιβλίων, αλλά και από ανάλογα προγράμματα του υπουργείου παιδείας.Όμως σε πόσα σχολικά συγκροτήματα υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης; Ελάχιστοι και μόνο για χαρτί.Στις ευρωπαϊκές πόλεις τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού-αλουμινίου-πλαστικού-γυαλιού οργανικών απορριμμάτων κ.λ.π. είναι σε πλήρη εφαρμογή εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον.Πόσο λοιπόν ευρωπαίοι είμαστε στο θέμα αυτό;Η ανακύκλωση λοιπόν στην πόλη μας που «κολάι» τελικά;Στη γραφειοκρατία ή σε άλλους λόγους; (αμέλεια, ολιγωρία, ίδια συμφέροντα;)Η σωστή και συστηματική οργάνωση της ανακύκλωσης(διαγωνισμός με αντικειμενικά κριτήρια, συλλογή και επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών κ.λ.π.) εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να προσφέρει πολλές νέες θέσεις εργασίας σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και να μειώσει παράλληλα το ποσό των προστίμων που μας επιβάλλει η Ε.Ε. για μη συμμόρφωση στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς περί ανακύκλωσης.Kαι κλείνοντας αναρωτιόμαστε, αφού ένα απλό πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πόλεις της χώρας μας, πώς μπορούμε να αισιοδοξούμε και να ευελπιστούμε για την υλοποίηση μεγαλύτερων και πιο σύνθετων προγραμμάτων περιβαλλοντικής ανάπτυξης;
epirusgate μέσω kapistri