Η δημιουργική λογιστική των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών οίκων


Στη δημιουργική λογιστική είχαν επιδοθεί τα τελευταία πέντε τρίμηνα 18 αμερικανικές τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναφέρεται ότι μεταξύ των 18 τραπεζών είναι και οι περίφημοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan Chase, Bank of America και Citigroup. Οι εν λόγω τράπεζες μείωναν προσωρινά στο τέλος κάθε τριμήνου το ύψος των δανείων που είχαν πάρει για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις τους σε χρεόγραφα.

Ειδικότερα, η διαφορά του χρέους που κατέγραφαν στους ισολογισμούς τους στο τέλος του τριμήνου σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο του στη διάρκεια του τριμήνου ήταν κατά μέσο όρο 42%.

Για ωραιοποίηση του ισολογισμού τους, οι τράπεζες εξοφλούσαν τα δάνεια πριν από το τέλος του τριμήνου, ενώ στη διάρκεια του τριμήνου προχωρούσαν σε νέα δάνεια για τις επενδύσεις τους. Με αυτό τον τρόπο παραπλανούσαν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθώς παρουσίαζαν πλασματικό χρέος.

Οι τράπεζες επιδίδονταν στη δημιουργική λογιστική από το 2001, ωστόσο, από το 2009 συστηματοποίησαν αυτές τις μεθόδους.

Σημειώνεται, ότι η αύξηση του ενεργητικού των τραπεζών, χωρίς την καταβολή ιδίων κεφαλαίων, ένα φαινόμενο που αποκαλείται μόχλευση, ήταν μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στην χρηματοπιστωτική κρίση.
tvxs.gr