Σάββατο, 13/3, 19:30: Βλέποντας & Λέγοντας - «Κρίση και Απόκριση II»


Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στα κοινωνικά μέτωπα, συνεχίζουμε την συζήτησή μας για την κρίση «μας» ή «τους», τις κινητοποιήσεις, τη στάση του κράτους και τη διεθνή κατάσταση.

Απόψε στις 7:30, ζωντανά στην εκπομπή «Βλέποντας & Λέγοντας»
exoapotinvouli