Όλα εντάξει λοιπόν;;;


Για αυτές τις αισχρές και αποκαλυπτικές φωτογραφίες, παραπέμθηκαν σε δίκη οι υπεύθυνοι των σφαγείων Βέροιας.
Χθες, 26 Ιανουαρίου έγινε η δίκη και η απόφαση ήταν αθωωτική (μειοψήφισε η Πρόεδρος). Σημαντικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η μαρτυρία των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ημαθίας, που δήλωσαν ότι έκαναν ελέγχους και τα βρήκαν όλα εντάξει. Έκαναν μάλιστα και αναλύσεις που απέδειξαν ότι όλα ήταν όπως έπρεπε.
Και οι φωτογραφίες θα μου πείτε; Τίποτε, οφθαλμαπάτη, αντικατοπτρισμός, θόλωσε ο φακός, θα σας απαντήσω.
Συμπτωματικά, πριν λίγες μέρες η Ελλάδα ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον μήνα που διανύουμε, και η καταδίκη αφορούσε την διαχείριση των υποπροϊόντων των σφαγείων...

Το παρακάτω, είναι μέρος της καταδίκης της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Η Ελληνική Δημοκρατία, μη εφαρμόζοντας ορθώς τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και μη επιβάλλοντας τις δέουσες κυρώσεις όσον αφορά την ταφή των αποβλήτων χωρίς προηγούμενη μεταποίηση, την απουσία επίσημων ελέγχων, καθώς και τις πλημμέλειες στη διαδικασία εγκρίσεως των εγκαταστάσεων διαχειρίσεως των ζωικών υποπροϊόντων και στη διαδικασία αποτεφρώσεως του υλικού ειδικού κινδύνου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4, παράγραφος 2, στοιχεία α΄ και γ΄, 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, 6, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, 10 έως 15, 17, 18 και 26 του κανονισμού αυτού.»

Οι φωτογραφίες, δείχνουν ποια ήταν η κατάσταση πραγματικά. Μετά απο αυτήν την εξέλιξη, τι δυνατότητες έχει ο πολίτης για να προστατέψει την δημόσια υγεία και το περιβάλλον;
Αυτό το κείμενο, είναι ενημερωτικό και μου στάλθηκε από Βεροιώτη φίλο. Δεν κρίνει την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία δέχθηκε τις διαβεβαιώσεις των "αρμόδιων", των "υπεύθυνων", των "ταγμένων" στην διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Αλήθεια, στον δικό μας Νομό, στο Νομό Άρτας τι κατάσταση επικρατεί άραγε;
KENTΡΙ