Φωτοβολταϊκά σε στέγες: Εννέα συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί


Εννέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ισχύος 77,5 κιλοβάτ έχουν εγκατασταθεί ήδη, μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του προγράμματος "Φωτοβολταϊκά στις στέγες" του υπουργείου Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα όπως είναι γνωστό τέθηκε σε εφαρμογή εφέτος το καλοκαίρι και απλουστεύει τις διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος μέχρι 10 κιλοβάτ σε κατοικίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
ktimatomesitis.gr

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τους εμπλεκόμενους φορείς ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών), ΕΜΠ και ΔΕΗ, εκπονήθηκε αναλυτικός οδηγός εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών. Το Εγχειρίδιο με τίτλο "Οδηγίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις" είναι ήδη ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr).

Παράλληλα, μεε αποδοχή της τήρησης των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και όρων ασφάλειας που τίθενται στο Εγχειρίδιο από τους ενδιαφερόμενους μελετητές -εγκαταστάτες, καταρτίζεται "Ενδεικτικός Κατάλογος Μελετητών - Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων" για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών.

Η καταχώριση στον κατάλογο είναι προαιρετική.

Οι σχετικές αποφάσεις, έντυπα για αίτηση στη ΔΕΗ, καθώς και διευκρινιστικά ερωτήματα-απαντήσεις είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ www.ypan.gr, υπό τον τίτλο "ΦΒ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ".