Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου ''Φθιώτιδων Θηβών'' Μικροθηβών, Ancient Greek Theater of Mikrothivesτην περιοχή και η πρώτη ανασκαφική έρευνα για τον εντοπισμό του θεάτρου ξεκίνησε το 1992. Η κα Βασιλική Αδρύμη, με προφανή συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό, μας έκανε μια υπέροχη ξενάγηση. Η έρευνα του θεάτρου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, στην ουσία έχει γίνει μόνο μια κεντρική τομή στον άξονα του θεάτρου, ενώ το κτίριο της σκηνής έχει ερευνηθεί στην τελική του φάση. Το θέατρο είναι του 4ου αι. π.Χ. κατασκευασμένο από λαξευμένους παραλληλεπίπεδους ηφαιστειακούς λίθους. Το κοίλον του θεάτρου διαιρείται από ένα πλακοστρωμένο διάδρομο, το διάζωμα, σε δύο μέρη: το επιθέατρο και το κάτω θέατρο. Το επιθέατρο δεν ερευνήθηκε ακόμα. Το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι η αρχή μιας πέτρινης σκάλας ανόδου. Το κάτω θέατρο ερευνήθηκε μόνο στο κεντρικό του τμήμα, όπου αποκαλύφθηκαν έντεκα σειρές εδωλίων, που χωρίζονται από τρεις πέτρινες σκάλες πλάτους 60 εκ., σε τρεις κερκίδες.
Η κα Αδρύμη μας είπε ότι όλα δείχνουν ότι το κάτω θέατρο θα είχε αρχικά δεκαπέντε σειρές εδωλίων και οκτώ σκάλες που τοχώριζαν σε επτά κερκίδες. Με τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να υπολογίσουμε ότι το θέατρο αυτό χωρούσε 3.000 περίπου θεατές. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του θεάτρου αυτού, σύμφωνα πάντα με την κα Αδρύμη, είναι ότι όχι μόνο σώζεται το υλικό του αλλά και παραμένει αλώβητο το φυσικό του περιβάλλον. Συνεπώς, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μικρό θαύμα που μας περιμένει αγωνιωδώς να το φέρουμε στο φως.
travellgreee

In a short distance from Nea Anchialos, at Mikrothives, the archaeological excavations have brought into light the ancient theater of Fthiotides Thebes, of an approximate seating capacity of 3000 people, which is estimated that has been founded during the Hellenistic period and has been in operations until the late Roman era.
Let us join our voices to accent the ancient theater of Mikrothives for the good sake of our beautiful country's heritage. join goup in facebook
Theatre info
The existence of the theater was known by 1835 when W. Leake visited the region and the first excavation to locate the theater began in 1992. Ms Vassiliki Adrymi, with an obvious emotion and enthusiasm, has guided us around. The research of the theater has not been completed yet. In fact, it has been only a central incision on the theater axis, whilst the stage building has been researched in its final phase. The theater is dated in the 4th century BC, constructed of carved parallelepiped volcanic stones. The auditorium of the theater is divided by a paved runway, the frieze, in two parts: the upper and the lower theater. The upper part has not been yet excavated. The only finding we have is the beginning of a stone upstage staircase. In the lower theater scene has been researched only the central part, where have been discovered eleven bench rows which are separated by three stone stairway width 60 cm, in three tiers.
Ms Adrymi told us that according to the excavations, seems that the lower theater part initially had fifteen benches rows and eight stairways which was split in seven tiers. Having these data it is possible to calculate that this theater was seating approximately 3,000 spectators.
According to Ms Adrymi, the comparative advantage of this specific theater is that, not only that all its material is saved , but remains also intact its natural environment.
Therefore, this is a small miracle that anxiously waits to brought into light.