Δέλτα Έβρου, ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας


photos by vasilpro
Στο νοτιοανατολικό άκρο του Νομού Έβρου, στα σύνορα με την Τουρκία, ο ποταμός Έβρος σχηματίζει ένα πλούσιο δέλτα, έναν υγρότοπο διεθνούς σημασίας, συνολικής έκτασης 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η μεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης του Δέλτα Έβρου συνθέτει ένα ποικιλόμορφο μωσαϊκό. Η σπάνια χλωρίδα και πανίδα που χαρακτηρίζουν την περιοχή οφείλονται στις επιδράσεις που δέχεται ο υγρότοπος εξαιτίας της πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης. Το Δέλτα Έβρου φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία πουλιών και ζώων, μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εδώ
TravellGreece

319 είδη πουλιών, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος αν συγκριθεί με το σύνολο των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα (425 είδη).
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξία του υγρότοπου τόσο για τη μετανάστευση, όσο και για το ξεχειμώνιασμα πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας. Τον χειμώνα δεκάδες χιλιάδες υδρόβια πουλιά, που προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ξεχειμωνιάζουν στο δέλτα. Την εποχή αυτή, μπορεί κανείς να θαυμάσει εκατοντάδες φοινικόπτερα και κύκνους και χιλιάδες πάπιες να τρέφονται στις λιμνοθάλασσες του δέλτα, ενώ το σούρουπο να μετακινούνται προς τις ακτές.

Μεγάλος είναι επίσης και ο αριθμός των πουλιών που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο ως ενδιάμεσο σταθμό κατά τις μεταναστεύσεις τους από την Ευρώπη προς την Αφρική και αντίστροφα. Ανάμεσα στα είδη που διέρχονται από το Δέλτα Έβρου ξεχωρίζουν ο ροδοπελεκάνος, η χαλκόκοτα, η χουλιαρομύτα, ο αργυροπελεκάνος, ο νανόγλαρος, και το μαυρογλάρονο, με πιο σημαντική τη παρουσία της λεπτομύτας, ενός από τα πιο σπάνια είδη πουλιών στον κόσμο.

Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου | Κέντρα Ενημέρωσης

Το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα του Έβρου βρίσκεται στην Τραϊανούπολη και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1997, με σκοπό την προώθηση της προστασίας της φύσης στην περιοχή, την οικοτουριστική της ανάδειξη, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αρχών και κοινού για τις οικολογικές αξίες του Δέλτα του Έβρου.

Tο Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί σε καθημερινή βάση (καθώς και τα Σαββατοκύριακα) και μπορεί το κοινό να απευθύνεται σ' αυτό για θέματα ενημέρωσης για το Δέλτα του Έβρου, οργάνωσης και προγραμματισμού εκπαιδευτικών επισκέψεων και ξεναγήσεων στο Δέλτα του Έβρου αλλά και για να προμηθευτεί έντυπο υλικό για τον υγρότοπο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάδειξης Δέλτα Έβρου, που διαθέτει μικρά λεωφορεία για τη μεταβίβαση των επισκεπτών.

Αναλυτικότερα, οι επισκέπτες μπορούν με την περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο και την προβολή διαφανειών από τους υπεύθυνους του Κέντρου να ενημερωθούν για τις λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων και ειδικότερα του Δέλτα του Έβρου. Στη συνέχεια, και εφόσον έχει προϋπάρξει συνεννόηση και προγραμματισμός, να επιβιβαστούν στα λεωφορεία του Συνδέσμου για μια διαδρομή στο Ανατολικό Δέλτα, η οποία από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο μπορεί να συνδυαστεί και με βαρκάδα στα κανάλια και στις εκβολές του ποταμού. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτεί κανείς το δυτικό τμήμα του Δέλτα με δικό του μεταφορικό μέσο μέχρι το σημείο που επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων, και με πεζοπορία.

Evros Delta is an important wetland on a national, European and international level. For many years it is a Protected Area, as it has a big value for wildlife and humanity.
In Evros Delta hundreds of thousands of birds find shelter and food all year round, while it constitutes a very important natural resource for the local community, because of his value for fishing, stock breeding, agriculture, climate, flood protection, education, recreation, science.(http://www.evros-delta.gr)
The river Evros, is the second biggest in Balkans, next to...

...to Danube. Beginning from the northern sides of Bulgarian Rilas, it crosses and it irrigates the fertile plain of Eastern Romylias, in order to it leads to Thrakiko sea of Easternly Alexandroupoli, covering a way 515 km. Reaching in the sea, it transports daily with his current, enormous volumes of materials, that repose in his estuaries. It is calculated that this materials (earth, sand, mud, trunkes of trees), that reach the 170.000 tons annually, extend the land to the sea and prevent the free flow of river, forcing him, extrude thus with a lot of legs in the sea
The space of Delta with the a lot of legs of river, the lakes, the lagoons and the islands that are created and the abundant vegetation, are one from the few wetlands of our homeland, that were rescued and have big value. With his big vegetation, it commits enormous quantities of dioxide of coal and stores or releases heat, regulating thus the microclimate of region. It protects the soil and the waters, in parts that exist big erosion, maintain important natural vegetation in soil that from their nature was not offered for culture and thanks to the humidity that it has, it encourages the existence and maintenance of big variety of flora and fauna.
In 350 amount the plant types, that shape the plant vegetation of Delta of Evros. Closely and the animal world, finds here, ideal conditions for the maintenance and his proliferation. The fishes, deposit their eggs in hot waters, where live crustaceans, clams, worms, salamantres and ranunculida. 'All these with the millions of mosquitos that are multiplied in dead water, give abundant food in the reptiles, in the amphibians, in the small birds and biggest find easy preys for their diet.