Αγγελόκαστρο Κέρκυρας, Angelokastro (Corfu)

photo by vasilpro


Το Αγγελόκαστρο είναι ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά κάστρα της Ελλάδας. Βρίσκεται στο νησί της Κέρκυρας στην κορυφή της υψηλότερης αιχμής της ακτής του νησιού στη βορειοδυτική ακτή κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα και πάνω στην άκρη της κορυφής της απότομης πλαγιάς.
Η προέλευση του ονόματός του δεν είναι απολύτως σαφής, μερικοί ιστορικοί αναφέρουν ότι
το 1214 ο Μιχαήλ Α΄ ο Κομνηνός, δεσπότης της Ηπείρου κατέλαβε την Κέρκυρα και μετά από το θάνατό του, ο Μιχαήλ Β' ο Κομνηνός, οχύρωσε την περιοχή χτίζοντας το κάστρο και του έδωσε το όνομα του πατέρα του: Αγγελόκαστρο. Σήμερα το κάστρο, αν και εσφαλμένα, ονομάζεται και Κάστρο του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Προέλευση και στρατηγική σημασία

Επειδή η τοποθεσία του κάστρου βρίσκεται σε σημαντική στρατηγική θέση, το Αγγελόκαστρο έπαιξε σημαντικό ρόλο για την τύχη του νησιού για πολλούς αιώνες. Σε εποχές ειρήνης ήταν επίσης κέντρο εμπορίου και ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών το 1997 από την Εταιρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Κέρκυρας, δύο αρχαίοι χριστιανικοί τάφοι ανακαλύφτηκαν στην άκρη της ακρόπολης, επιδεικνύοντας ότι η περιοχή κατοικείτο από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (5ος-7ος αι. μ.Χ.)

Angelokastro (English translation: "Angelos's castle") is one of the most important Byzantine castles of Greece. It is located on the island of Corfu at the top of the highest peak of the island's shoreline in the northwest coast near Palaiokastritsa (Greek: Παλαιοκαστρίτσα, English translation: "Old castle place") and built on particularly steep and rocky terrain.

The origin of its name is not completely clear, with some historians mentioning that in 1214 Michael I Komnenos Doukas, Despot of Epirus, sometimes called Michael Angelos, annexed Corfu to Epirus and following his death, Michael II Komnenos Doukas, often called Michael Angelos in narrative sources, further fortified the area and named it after himself and his father: Angelokastro. The Despots were related to the Komnenoi dynasty of Byzantine emperors. Today foreign language tourist signs in the area refer to it, wrongly, as St. Angelo's castle.

Angelokastro is one of the most important fortified complexes of Byzantine Corfu. It forms an Acropolis, translated as city on the edge, that surveyed the region all the way to the southern Adriatic and therefore presented a formidable strategic vantage point to the occupant of the castle. The engineering of its construction at such a remote and forbidding location is remarkable by any standards, not only medieval.

It played a pivotal role during the Great Siege of Corfu in 1571 when the Turkish attack on the northwestern flank of Corfu was successfully repulsed by the defenders of the castle.

Situated at an impregnable and strategic position, Angelokastro became important to the island's fortunes for many centuries. In peace time it was also a centre of commerce and development. During excavations in 1997 by the Society of Byzantine Antiquities of Corfu, two Early Christian slabs were unearthed at the top of the acropolis, indicating that the site was occupied by the early Byzantine period (between 5th-7th century AD)
TravellGreece