Δείτε εδώ Το ΦΕΚ 181 16/09/2009


Ολόκληρη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί:
*Ρύθμισης θεμάτων Φ.Π.Α.,επισφαλών απαιτήσεων,ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
*Αναπροσαρμογής οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία.
*Αναστολής πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα.
*Μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
*Συμπλήρωσης,τροποποίησης διατάξεων του ν.3717/2008(Φ.Ε.Κ. Α 239)"Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.","Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε." ΚΑΙ "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε."
ΦΕΚ 181-160909

Επειδή αρκετοί από εσάς θα αναρωτιέστε για τον τρόπο με τον οποίο θα εισπράξετε τα οικονομικά οφέλη της ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ κοιτάξτε με προσοχή το 'Άρθρο 3,παράγραφο 2 της σελίδας 6484