ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΕΣ)«Το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όπως εκδηλώνεται με την τεράστια και συνεχιζόμενη αύξηση του φαινομένου των ακάλυπτων και των μεταχρονολογημένων επιταγών, είναι ήδη πολύ σοβαρό και δυστυχώς προβλέπεται να γίνεται εκρηκτικό το αμέσως επόμενο διάστημα», επισημαίνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας σε επιστολή του στους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το ΒΕΑ, τα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν ελάχιστο θετικό αντίκτυπο, αν όχι στην βελτίωση, τουλάχιστον στη συγκράτηση της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Σημειώνεται, δε, ότι έχουν περάσει οκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του προγράμματος ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος, ύψους 28 δισ. ευρώ, με διακηρυγμένο τελικό στόχο την στήριξη της πραγματικής οικονομίας (αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου) και μικρότερο διάστημα από τα σχετικά προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ και άλλες παρεμβάσεις αλλά το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά συνεχώς διογκώνεται.

by argycon