Δωρεάν πλέον τα ΦΕΚ και on line!!!!

Δωρεάν θα είναι πλέον η πρόσβαση σε όλα τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στα πλαίσια του Ν.3861/2010, άρθρο 7 /τ.Α΄112 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Έτσι, λοιπόν, όλα τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμα δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
alfanea


1 σχόλια:

www.mplogk.com είπε...

Το Share on Μπλόγκ είναι ο απλός, εύκολος και άμεσος τρόπος για να μοιραστείτε με τους χρήστες και επισκέπτες του Μπλόγκ ένα άρθρο, ή κάτι ενδιαφέροv που βρήκατε στο διαδύκτιο.

Απλά, προσθέτετε τη διεύθυνση, τίτλο και περιγραφή και αυτόματα κοινοποιάτε σε όλη την κοινότητα, στο Facebook, Twitter και σε άλλες ελληνικές ιστοσελίδες, δίνοντας τη δυνατότητα να το κάνετε γνωστό, αλλά και να αυξήσετε τους επισκέπτες σας.

Σας περιμένουμε στο http://www.mplogk.com