Η αποτροπή του καταστροφικού ξεπουλήματος της Ελλάδας από τον Γιώργο Παπανδρέου…


…βρίσκεται στα χέρια των πολιτών!

“Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία”
Για όσους δεν το γνώριζαν ή δεν το είχαν διαβάσει, αυτό το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος αποτελεί το κλειδί για την αποτροπή της καταστροφής της Ελλάδας, καθώς δίνει τον τελευταίο λόγο στους ίδιους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες προκειμένου να πράξουν όπως οι ίδιοι κρίνουν, για να διασώσουν την πατρίδα που εκχωρείται άμεσα στις Ευρωπαϊκές δυνάμεις και το ΔΝΤ.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το παρόν Σύνταγμα παρότι ανεπίκαιρο σε πολλά σημεία, εν τούτοις μας παρέχει αυτό το τεράστιας σημασία δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση και την ευκαιρία να σώσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, την ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον των επόμενων γενεών. Στο πλαίσιο των στοιχείων του Συντάγματος που πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να επικαιροποιηθούν είναι και η έννοια της βίας, ειδικά στην ακροτελεύτια διάταξη, καθώς αποτελεί κοινό τόπο και συλλογική γνώση ότι η σύγχρονη βία αποτελείται από πολλές διαφορετικές μορφές βίας, πολύ χειρότερες, πολύ πιο ύπουλες και πολύ πιο αποτελεσματικές. Δομικά δε στοιχεία αυτών των μορφών βίας είναι η προπαγάνδα των ΜΜΕ, αντισυνταγματικοί νόμοι, κυβερνητικές αποφάσεις χωρίς νομιμοποίηση, φίμωση του πολίτη, παρακολούθηση, υποβολή και κατατρομοκράτηση του, και τελικά καταστολή της θέλησης και της δράσης της κοινωνίας των πολιτών, στο βαθμό που αντίκεινται στα συμφέροντα της Εξουσίας.

Αυτή η βία της εξουσίας πρέπει να κτυπηθεί και να ακυρωθεί ΤΩΡΑ, αλλιώς η Ελλάδα έχει τελειώσει για πάντα!

Παρακαλούμε τον αφυπνισμένο, ενεργό πολίτη, ακτιβιστή η blogger να τοποθετήσει στην προμετωπίδα του blog του την τελευταία αυτή φράση του Συντάγματος και ακόμα ο ίδιος, μαζί με όλους τους ενεργούς πολίτες που συμπράττουμε άμεσα και αποφασιστικά για την απελευθέρωση της Ελλάδας, να προβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το υψηλό αυτό και κρίσιμο τελευταίο μας καθήκον να αποτρέψουμε την καταστροφή της πατρίδας.
Άρθρο 120 (παραγρ.4) του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας (ακροτελεύτια διάταξη).
Η συνέχεια στο fotisbobolas.wordpress.com