Στη μνήμη του Αλέξη ειρηνικά....


H μνήμη του Αλέξη πρέπει να τιμηθεί ειρηνικά για να μάθουν
όλοι ότι οι νέοι άνθρωποι ξέρουν να τιμούν και να σέβονται με
αξιοπρέπεια τις μνήμες των "άδικα" χαμένων ψυχών όπως
του μικρού Αλέξη .
Αφήστε τους νέους να εκφραστούν και να τιμήσουν την ημέρα
αυτή γιατί τους ανήκει και έχουν τον τρόπο να το αποδείξουν
περίτρανα χωρίς την βοήθεια κανενός.
Οι κυβερνώντες πρέπει να έχουν ενοχές απέναντι στους νέους
μας και να φροντίσουν να τους γίνει αυτοσκοπός η δημιουργία
μιας κοινωνίας δικαιότερης και ασφαλέστερης χωρίς εμπόδια
στην ελεύθερη σκέψη και το μέλλον τους.

Στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου ...ειρηνικά...όπως θα το
ήθελε και εκείνος..!!!
tvorini