Γιατί παγιώθηκε η 25η Δεκεμβρίου...


Κατά μια εκδοχή, που προσωπικώς αποδέχομαι, ως ημερομηνία των Χριστουγέννων παγιώθηκε η 25η Δεκέμβρη, για να αντικαταστήσει τη μεγαλύτερη τότε εορτή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που ήταν την ίδια ημερομηνία και λεγόταν Dies Natalis Solis Invicti (Ημέρα Γεννήσεως του Ανικήτου Ηλίου).
Η εορτή αυτή της ρωμαϊκης αυτοκρατορίας συνδεόταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο, που είναι η "(ανα)γέννηση" του ήλιου και του φωτός,"η νίκη τους επι του σκότους".
press-gr