Δολάριο: αξίζει περισσότερο από το χαρτί στο οποίο τυπώνεται;


Με στοιχεία από το 3FVIP.com και με αφετηρία το 1973, το δολάριο έχει χάσει, σήμερα περίπου, το 75% της αγοραστικής δύναμης που είχε τότε, δηλαδή πριν την οριστική αποσύνδεση του από το χρυσό. Πηγαίνοντας πιο πίσω, στο 1950 και συγκρίνοντάς το με το σήμερα, το δολάριο έχει χάσει, περίπου, το 87,5% της αγοραστικής του αξίας, ενώ σε σχέση με τη χρονιά του μεγάλου κραχ, το 1929, το δολάριο έχει χάσει σήμερα το 93,33 της αγοραστικής δύναμης που είχε τότε.
makelio