Μουσικό διάλειμμα...

Μέσα στη εβδομάδα θα ακολουθήσει εκτενή ανάρτηση σχετικά με την ζωντανή εμφάνιση των sonics στην Αθήνα την Παρασκευή 6/11/09.