διαχωριστική γραμμή?...Διαχωριστική γραμμή, λοιπόν. Σε τι? Πως? Για ποιο λόγο?

Μήπως σε δυο διαφορετικές πραγματικότητες ή «πραγματικότητες»? σε μια ας το πούμε
στην καθομιλουμένη, «φάση» εν εξελίξει και στην παρατήρηση αυτής?

Έτσι κι αλλιώς, άπαντα είναι απόλυτα συμβολικά.

Έναρξη:Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009 στις 9:00 μ.μ.
Λήξη:Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009 στις 11:00 μ.μ.
Τοποθεσία:alba {Χώρος Τέχνης, CAFE - BAR}
Οδός:Ασημακοπούλου 3 & Αγ. Ιωάννου, Αγ. Παρασκευή
Πόλη:Athens, Greece
Καλλιτέχης:Ελένη Τσώνη