Βλέποντας & Λέγοντας

Παρασκευή, 30-10-2009, 10:00μμ:


Δείτε την Παρασκευή στις 10:00μμ ζωντανά την εκπομπή «Βλέποντας & Λέγοντας» με θέμα συζήτησης:
«Εργασιακά: η πραγματικότητα της δουλειάς»

* Ωράρια - αμοιβές - συνθήκες
* Σχέσεις εργοδότη-προϊσταμένου-υφισταμένου
* Συνδικαλιστική οργάνωση
* Ο ρόλος της δουλειάς στη σημερινή κοινωνία
exoapotinvouli