Ο προιστορικός οικισμός του Δισπηλιού, The prehistoric settlement of Dispilio


Το Δισπηλιό είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που περιλαμβάνει ερείπια ενός νεολιθικού οικισμού στην όχθη της λίμνης Ορεστιάδας στο Νομό Καστοριάς.
Ο οικισμός στη λίμνη, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του ξηρού χειμώνα του 1932, που μείωσε το επίπεδο νερού τηςλίμνης και αποκάλυψε ίχνη του οικισμού. Μια προκαταρκτική έρευνα έγινε το
TravellGreece

1935 από τον Αντώνιο Κεραμόπουλο. Οι ανασκαφές άρχισαν το 1992, υπό την ηγεσία του Γιώργου Χουρμουζιάδη, καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η παλαιοντολογική τοποθεσία του, με τη βοτανική, τις αλιευτικές τεχνικές, τα εργαλεία και κεραμικά δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2000, στον Επτάκυκλο, ένα ελληνικό περιοδικό αρχαιολογίας. Επίσης ο καθ. Χουρμουζιάδης από το 2002 δημοσίευσε το θέμα. . Η ανακατασκευή του οικισμού στη λίμνη έχει ανεγερθεί κοντά στον τόπο του παλαιοντολογικού οικισμού για την προσέλκυση τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο οικισμός φαίνεται να κατοικούτανε επί μακρό χρονικό διάστημα, από τα τελικά στάδια της Μέσης Νεολιθικής (5600-5000 π.Χ.) έως την Τελική Νεολιθική (3000 π.Χ.). Ο αριθμός των προϊόντων που βρέθηκαν, συμπεριλαμβάνουν κεραμικά, ξύλινα δομικά στοιχεία, τα ερείπια των ξύλινων διάδρομοι, σπόροι, κόκαλα, ειδώλια, προσωπικά κοσμήματα,, φλάουτα (ένα από αυτά χρονολογούνται από την 6η χιλιετία π.Χ., το αρχαιότερο που έχει βρεθεί στο Ευρώπη) και αυτό που φαίνεται να είναι η πιο σημαντική διαπίστωση, η επιγραφή Πινακίδα του Δισπηλιού.

The prehistoric settlement of Dispilio is one of the oldest lake settlements ever discovered in Europe and it gives us a full overview of an early civilization with admirable achievements. Its early phase dates back to around 5500BC. The settlement has been accidentally discovered, in 1932, by Professor A. Keramopoulos while systematic excavations started in 1992 by G. Hourmouziadis, Professor of Prehistoric Archaeology.
-The settlement’s inhabitants used to live in huts they built inside the lake, on pile platforms. They were organizing and using space in a unique way. The 3.000 people, living there, were fishing, hunting, cultivating the earth, breeding animals, constructing tools and utensils, and they were acquainted with writing and music.

Among the important findings of Dispilio, prevail a wooden inscribed board, a fishing boat made of a single piece of wood and several bird-bone pipes among the oldest ones found in Europe. Adjacent to the excavation site, we find the Eco-museum, truly representing part of the lake settlement, according to modern museological concepts. The restructuring of this prehistoric settlement initiates, in the most effective way, visitors into the life of humans in Neolithic age